Bidrag

Föreningen Östergötlands Barn

SÖKA BIDRAG

Du är välkommen att söka bidrag från FÖB om du har ett barn eller ungdom (0-18 år) som är i behov av särskilt stöd. Bidraget måste vara specificerat för ett särskilt behov, t ex till ett hjälpmedel eller till en särskild verksamhet.


Skriv ut och använd vår ansökningsblankett som finns till höger. Till ansökan ska bifogas ett utlåtande från t ex läkare, psykolog, kurator eller liknande.


Ansökningar till centralstyrelsen skickas till:

Charlotta Hollertz Kreuger

Herrborum 1, 614 98 Sankt Anna


Övriga ansökningar till närmaste lokalavdelning, se kontaktsidan.


För att skriva ut sidan

Klicka på blanketten. Blanketten kommer upp i ett särskilt fönster. Klicka längst upp till höger i webbläsaren för att hitta Skriv ut-funktionen.Webbredaktör

Sören Hjelm

070 394 04 76

soren@hj-information.se